Akademia Piłkarska Żyrardów

AKCJA 1%

Informujemy, że Akademia Piłkarska Żyrardów nie jest Organizacją Pożytku Publicznego i nie ma własnego numeru KRS. W związku z tym już kolejny rok z rzędu korzystamy ze wsparcia Fundacji Partnerstwo, która uruchomiła ogólnopolski program „Sponsor Sportu”.

Za pośrednictwem tejże fundacji można przekazać 1% podatku na wsparcie naszych młodych żyrardowskich piłkarzy.

Fundacja Partnerstwo nie pobiera żadnych opłat manipulacyjnych, a nawet sama pokrywa koszty operacyjne i pozyskiwane darowizny przekazuje w 100 procentach na rzecz klubów wskazanych przez darczyńców. 

W myśl przepisów 1% podatku dochodowego za 2015 r. na rzecz organizacji pożytku publicznego jaką jest Fundacja Partnerstwo mogą przekazać:

-  podatnicy podatku dochodowego od osób fizycznych,
-  podatnicy opodatkowani ryczałtem od przychodów ewidencjonowanych
-  podatnicy prowadzący jednoosobową działalność gospodarczą i korzystający z liniowej, 19% stawki podatku.


Aby przekazać 1% podatku należy wypełnić w sposób prezentowany poniżej odpowiednią rubrykę w rocznym zeznaniu podatkowym (PIT-36,PIT -36L, PIT-37, PIT 38, lub PIT-28) wpisując: numer KRS: 0000197334

                                                           WAŻNE !

Podatnik w składanym zeznaniu podatkowym może podać dodatkowe informacje, które w jego ocenie mogą mieć wpływ na rozdysponowanie pieniędzy z 1% przez Fundację Partnerstwo tj. wskazać konkretny cel - wpisać nazwę klubu sportowego i adres. Przeznaczona jest na to specjalna rubryka "Informacje uzupełniające" (PIT-28 - poz. 126-130, PIT-36 - poz. 305 - 309, PIT-36L - poz. 105 – 109, PIT-37 poz. 124 – 128, PIT-38 poz. 58 – 62). Informacje te zostaną przesłane organizacji pożytku publicznego jako uszczegółowienie przekazanych kwot. Podatnik ma prawo wyrazić zgodę na podanie swych danych osobowych (imienia, nazwiska oraz adresu). Informacje te przekazuje Urząd Skarbowy. Zgodę podatnik wyraża w formularzu PIT, zakreślając odpowiednią rubrykę (PIT-28 poz. 129, PIT-36 poz. 308, PIT-36L poz. 108, PIT-37 poz. 127, PIT-38 poz. 61).

 H. WNIOSEK O PRZEKAZANIE 1% PODATKU NALEŻNEGO NA RZECZ ORGANIZACJI POŻYTKU PUBLICZNEGO (OPP)Należy podać numer wpisu do Krajowego Rejestru Sądowego (Numer KRS) organizacji wybranej z wykazu oraz wysokość kwoty na jej rzecz.124. Numer KRS0000197334 Wnioskowana kwota Kwota z poz. 126 nie może przekroczyć 1% kwoty z poz. 112 po zaokrągleniu do pełnych dziesiątek groszy w dół.125. 340zł. 70gr.  I. INFORMACJE UZUPEŁNIAJĄCE Podatnicy, którzy wypełnili część H, w poz. 126 mogą podać cel szczegółowy 1%., a zaznaczając kwadrat w pozycji 127 wyrazić zgodę na  przekazanie OPP swojego imienia , nazwiska In adresu wraz z informacją o kwocie  z poz. 125. W pozycji 128 można podać dodatkowo informację, np. ułatwiające kontakt z podatnikiem (telefon, e-mail).126. Cel szczegółowy 1% NAZWA I ADRES KLUBU SPORTOWEGO AKADEMIA PIŁKARSKA ŻYRARDÓW128..127  Wyrażam zgodę X 

Urząd Skarbowy w terminie do 3 miesięcy przekaże 1% podatku należnego na konto Fundacji, a z kolei Fundacja do końca roku 2016 przekaże 100% środków w formie umowy darowizny na rzecz klubów wskazanych przez darczyńców.