Akademia Piłkarska Żyrardów

Obóz w Nieborowie - 2017

DOKUMENTY DO POBRANIA:

KARTA OBOZOWA - NIEBORÓW 2017

kartę obozową wypełnioną należy dostarczyć do trenera grupy najpóźniej w dniu wyjazdu na obóz.

Brak w/w karty uniemożliwia wyjazd dziecka na obóz.