Akademia Piłkarska Żyrardów

Obóz w Świdnicy - 2017

DOKUMENTY DO POBRANIA:

KARTA OBOZOWA - ŚWIDNICA 2017

karte obozową wypełnioną należy dostarczyć do trenera grupy najpóźniej w dniu wyjazdu na obóz.

Brak w/w karty uniemożliwia wyjazd dziecka na obóz.