Akademia Piłkarska Żyrardów

FILMY SZKOLENIOWE

Ćwiczenia Coervera:

1. Tydzień - The sole/hell

2. Tydzień - The inside roll

3. Tydzień - Toe taps + outside roll

4. Tydzień - Inside/outside rollovers

5. Tydzień - outside pull push

6. Tydzień - Pull push stepover

7. Tydzień - Toe taps slap stepover

8. Tydzień - Outside roll step behind turn 90

9. Tydzień - Outside cut single scissor

10. Tydzień  - Pull back

11. Tydzień - Double outside cuts stepover

12. Tydzień - Double outside cuts stepover + scissors

13. Tydzień - Stepover, double scissors

14. Tydzień - Inside rollover step on

15. Tydzień - Sole/hell step behind turn 90

16. Tydzień - Fancy toe tapping

17. Tydzień - Triple scissor

18. Tydzień - Pull push, pull behind

19. Tydzień - Single inside/outside cuts with right food


BARDZO WAŻNE ĆWICZENIA TECHNICZNE DO WYKONYWANIA W RAMACH TRENINGÓW W DOMU

 Ćwiczenie 1 - Ground juggling

Ćwiczenie 2 - Step over turn

Ćwiczenie 3 - Pull through turn

Ćwiczenie 4 - You turn spin

Ćwiczenie 5 - Pull spin

Ćwiczenie 6 - The whip

Ćwiczenie 7 - Step over stop

Ćwiczenie 8 - Variation

Ćwiczenie 9 - Roll step over

Ćwiczenie 10 - Tap behind spin

Ćwiczenie 11 - Drag scissors

Ćwiczenie 12 - Double drag scissors

Ćwiczenie 13 - Pull step over

Ćwiczenie 14 - Step on

Ćwiczenie 15 - Pull push

Ćwiczenie 16 - Wave

Ćwiczenie 17 - Full spin

Ćwiczenie 18 - Single scissors

Ćwiczenie 19 - You turn

Ćwiczenie 20 - Twist off

Ćwiczenie 21 - Cut
 
Ćwiczenie 22 - Dribble