Akademia Piłkarska Żyrardów

Obóz w Lidzbarku Welskim - 2017

DOKUMENTY DO POBRANIA:

KARTA OBOZOWA - LIDZBARK WELSKI 2017 (8-16 sierpnia)

KARTA OBOZOWA - LIDZBARK WELSKI 2017 (16-24 sierpnia)

kartę obozową wypełnioną należy dostarczyć do trenera grupy najpóźniej w dniu wyjazdu na obóz.

Brak w/w karty uniemożliwia wyjazd dziecka na obóz.